Urheilijan psyykkinen valmennus

Psyykkinen valmennus

Urheilijan psyykkinen valmennus on hyvin pitkälti toimintaa joka ennaltaehkäisee, tukee urheilijan hyvinvointia ja se opettaa psyykkisiä taitoja ja niiden ohjailua ja opettelua. Liikunta- tai terveysalan ammattilainen ohjaa tätä ja se voi liittyä esimerkiksi urheilijan muutosprosessiin tai että suorituskykyä halutaan parantaa. Tällaisessa valmennuksessa tyypillisesti tapahtuu urheilijan itsetuntemuksen tukemista, tasapainon löytämistä muun elämän ja urheilun välillä sekä sitä, että minäkuva kehittyy myönteiseksi. Psyykkisessä valmennuksessa keskitytään myös motivaatioon, tavoitteiden asettamiseen sekä psyykkisten taitojen ohjailuun ja opetteluun. Tällaiset taidot ovat vahvasti keskiössä kun puhutaan urheilijan keskittymiskyvystä, tarkkaavaisuudesta, palautumisesta, vireystasosta sekä ajatusten ja tunteiden käsittelystä.

Vaatimustaso kuormittaa

Urheilijan arkipäivään kuulukin nykyään hyvin vahvasti psyykkinen valmennus koska sen avulla löydetään itsemyötätuntoa ja henkistä joustavuutta. Todella moni urheilija onkin todella itsekriittinen ja vaatii itseltään täydellistä suoritusta. Tämä saattaa joskus olla haitallista omalle hyvinvoinnille sekä jopa omalle menestykselle. Urheilijan voidessa hyvin todennäköisyys onnistumiselle kasvaa ja palautuminen ja keskittyminen paranevat. Kovien paineiden ja vaatimustason mukaan kun saadaan positiivista ja kevyttä virettä, niin urheilija jaksaa harjoitella paremmin.

Nuorilta urheilijoilta vaaditaan jo varhain paljon, mutta urheilija itse myös luo painetta ja nostaa vaatimustasoa. Tämän takia useat urheilijat saattavat voida huonosti. Kun tulosta vaaditaan yleisöltä, urheilukulttuurilta ja urheilijalta itseltään, niin kuormitus voi olla todella kova.

Ongelmien ratkaisu

Valmennus keskittyy myös ongelmien ratkaisuun, jolloin vaikkapa jännitystä pyritään poistamaan esimerkiksi stressinhallinnalla. Hyväksymisterapiassa keskitytään siihen, että kaikkia asioita ei voida eikä pystytä muuttaamaan ja näitä ei siis pystytä poistamaan. Tämän keskiössä on siis opetella elämään tällaisten asioiden kanssa.

Psyykkinen valmennus onkin yleistynyt todella paljon urheilijoiden keskuudessa ja se kuuluu useasti urheilijan elämään samalla tavalla kuin vaikkapa lihastreeni tai tavalliset urheiluharjoitukset. Helpointa siinä on se, että urheilija voi tehdä mielikuvaharjoituksia melkeinpä missä vaan kunhan ensin oppii mielikuvaharjoittelun tekniikan.

Kisoista stressaaminen ja jännittäminen voi pahimmillaan viedä urheilijan ajasta jopa viikkoja ennen kisoja ja monet urheilijat kokevat etteivät he tee tarpeeksi, eivätkä myönnä levon tarvetta. Henkinen valmennus on siis todella tervetullutta.